top of page
papper vitt.jpg
bild 331539534 skugga ljusare.jpg

BAM-utbildning

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? 

Bättre arbetsmiljöutbildning (även kallad BAM) är för dig som vill få kunskaper eller uppdatera dina nuvarande kunskaper om arbetsmiljö.
 

GS_20210525_HeMaLon_1380.jpg

Utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och du lär dig att hantera arbetsmiljöfrågor som uppstår på din arbetsplats. 

 

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor.

Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Vi kommer använda oss av systematiskt arbetsmiljöarbete som utgångspunkt under hela utbildningen som varvas med teori och gruppövningar. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Utbildningen är som standard tre dagar lång. Utbildare är Ann-Marie Åsander HR-konsult från HeMa lön AB och diplomerad handledare i Bättre arbetsmiljö utfärdat av Prevent.

GS_20210525_HeMaLon_1396.jpg

Utbildningen kan genomföras antingen fysiskt på överenskommen plats alternativt digitalt via Teams. 
Kostnad för utbildningen är x kr per person, inklusive utbildningsmaterial, fika och lunch. Kostnad för distansutbildning är x kr inkl. utbildningsmaterial. Max antal deltagare per tillfälle är x personer.

pappershög.jpg

HeMa Lön är en auktoriserad lönebyrå och Srf konsult, vilket står för rätt kompetens, uppdaterade kunskaper och flerårig erfarenhet inom löneområdet.

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler inom löneområdet.

Hema logo TK vit.png

HeMa Lön har en implementerad kvalitetspolicy och arbetar löpande och systematisk med utveckling och förbättring. I kvalitetspolicyn ingår rutiner för egenkontroll och ett utbildnings- och utvecklingsprogram för de anställda.

Vi har också etablerade rutiner för hur eventuella kundklagomål och avvikelser ska hanteras, dokumenteras och åtgärdas. Vi genomför även kontinuerligt i vår internkontroll mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

bottom of page