top of page
bild 331539534 skugga.jpg

HR-STÖD

Våra konsulter har lång erfarenhet av att stötta små och stora företag i HR-frågor, organisationsutveckling och arbetsmiljöfrågor där vi bidrar med kompetens i frågor kring i ex lönebildning, rehabärenden och arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder HR-stöd på uppdrag, i projekt eller per timme,
beroende på hur era behov ser ut.

HeMa Lön & HR erbjuder stöd och råd för er som har behov att diskutera olika typer av personalfrågor med en kunnig och erfaren HR-konsult.

Ni kan också anlita oss som konsulter vid specifika projekt gällande till exempel kompetensutveckling, omstrukturering, ledarutveckling, lönekartläggning, administrativa rutiner gällande HR-frågor, med mera.

Även ni som redan har en personalavdelning kan nyttja oss som en extra resurs i samband med arbetstoppar, projekt eller frånvaro inom personalavdelningen.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM VI KAN STÖTTA ER MED

check.png

Lönekartläggning

check.png

Lönebildning, lönesättning, lönekriterier

check.png

Lönerevision inkl. förhandling med facken

MBL-förhandlingar vid person-
ärenden, omorganisation etc

check.png
check.png

Löpande HR/chefsstöd i ”dagliga frågor”

check.png

Stöd i rehabiliteringsprocessen, kontakt & stöd gentemot FHV.

check.png

Handlingsplaner, utredning om arbetsförmåga, anpassning av arbete

check.png

Utforma policys, rutiner, riktlinjer inom HR relaterade områden

check.png

Arbetsmiljöfrågor

Personärenden, hantering och utredning av misskötsamhet

check.png
check.png

Upprätta handlingsplan om så behövs

check.png

Kompetensförsörjning

GS_20210525_HeMaLon_1370.jpg
GS_20210525_HeMaLon_1360.jpg
pappershög.jpg

HeMa Lön & HR är en auktoriserad lönebyrå och Srf konsult, vilket står för rätt kompetens, uppdaterade kunskaper och flerårig erfarenhet inom löneområdet.

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler inom löneområdet.

Hema logo TK vit.png

HeMa Lön & HR har en implementerad kvalitetspolicy och arbetar löpande och systematisk med utveckling och förbättring. I kvalitetspolicyn ingår rutiner för egenkontroll och ett utbildnings- och utvecklingsprogram för de anställda.

Vi har också etablerade rutiner för hur eventuella kundklagomål och avvikelser ska hanteras, dokumenteras och åtgärdas. Vi genomför även kontinuerligt i vår internkontroll mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

bottom of page