top of page
bild 331539534 skugga.jpg

Minska sårbarheten - outsourca lönehanteringen

Behöver ni hjälp med er lönehantering?
Vi hjälper er att effektivisera och modernisera ert lönearbete!
Vi är experter på lagar och regler kring lön. Med en extern lönekonsult behöver ni inte oroa er för frånvaro, semester eller personalförändringar.

Lönekonsult
  • Vi garanterar er en effektiv lönehantering

  • Vi tar hand om hela löneprocessen

  • Vi är uppdaterade på de senaste avtalen och lagarna

  • Vi erbjuder en kvalitetssäkrad lösning som passar alla företag oavsett storlek

  • Vår tjänst är platsoberoende 

  • Inga otrevliga överraskningar. Vi erbjuder ett fast pris per lönespecifikation där allt ingår!

  • Vi ansvarar för all typ av myndighetsrapportering.

Vi är specialister på lön

Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar och följer de krav som ställs på beställarens organisation

från samhälle och arbetsmarknadens parter. Alla personuppgifter lagras på ett informationssäkert sätt.

Lönetjänsten anpassas utifrån ert behov och är skalbar allt från att vara en totaltjänst till en förstärkning av ert nuvarande löneteam. Utifrån era önskemål och behov kan vi använda oss av våra egna lönesystem eller genom fjärrinlogg till ert. Genom att HeMa har flera lönekonsulter kan vi säkra leveransen i flera steg.

Lönekartläggning.jpg

HeMa Lön & HR har en organisation och verksamhet som visar att det finns nödvändiga personalresurser, tekniska resurser och erfarenhet som krävs för att uppdraget ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard. Med låg personalomsättning kan vi garantera hög personkontinuitet.

pappershög.jpg

HeMa Lön & HR är en auktoriserad lönebyrå och Srf konsult, vilket står för rätt kompetens, uppdaterade kunskaper och flerårig erfarenhet inom löneområdet.

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler inom löneområdet.

Hema logo TK vit.png

HeMa Lön & HR har en implementerad kvalitetspolicy och arbetar löpande och systematisk med utveckling och förbättring. I kvalitetspolicyn ingår rutiner för egenkontroll och ett utbildnings- och utvecklingsprogram för de anställda.

Vi har också etablerade rutiner för hur eventuella kundklagomål och avvikelser ska hanteras, dokumenteras och åtgärdas. Vi genomför även kontinuerligt i vår internkontroll mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

bottom of page