top of page
bild 331539534 skugga.jpg

BACKUP

Coronapandemin har satt ljuset på sårbarheten hos många organisationer och företag.
De anställda förväntar sig sin lön varje månad. Med några få anställda som kan företagets löneprocess blir man väldigt sårbar och det kan bli extra kännbart vid sjukdom.

GS_20210525_HeMaLon_1526.jpg

HeMa Lön & HR kan nu erbjuda en backup-tjänst.


Tjänsten innebär att någon av våra erfarna lönekonsulter sätter sig in i er löneprocess för att sedan månatligen uppdatera sig för att ha koll på det senaste. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta i olika lönesystem och är väl bekanta med alla dess delar.
 

HUR GÅR DET TILL?

För att snabbt kunna ”hoppa in” vid frånvaro och hantera era anställdas löner, har vi först några introduktionsdagar för att kunna vara redo när skarpt läge uppstår. Vid introduktionen upprättar vi tillsammans med er en krisplan där vi steg för steg har en plan för vad som händer om den behöver aktiveras.

Varje månad uppdaterar vi oss om det senaste kring företagets löneprocess. Allt för att ha så bra koll som möjligt.
I händelse av att krisplanen behöver aktiveras och vi tar över lönehanteringen, debiteras ett timpris för faktiskt utförd tid. Hur lång tid vi behöver för att upprätta krisplanen varierar utifrån företagets storlek och behov.

GS_20210525_HeMaLon_1634.jpg

I engångskostnaden ingår upprättande av en krisplan och tid för att sätta sig in i ert företags behov.
Efter att krisplanen är upprättad har vi varje månad en kontakt för att uppdatera oss om det senaste. Månadskostnaden varierar därför beroende på företagets storlek och behov.

 

pappershög.jpg

HeMa Lön & HR är en auktoriserad lönebyrå och Srf konsult, vilket står för rätt kompetens, uppdaterade kunskaper och flerårig erfarenhet inom löneområdet.

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler inom löneområdet.

Hema logo TK vit.png

HeMa Lön & HR har en implementerad kvalitetspolicy och arbetar löpande och systematisk med utveckling och förbättring. I kvalitetspolicyn ingår rutiner för egenkontroll och ett utbildnings- och utvecklingsprogram för de anställda.

Vi har också etablerade rutiner för hur eventuella kundklagomål och avvikelser ska hanteras, dokumenteras och åtgärdas. Vi genomför även kontinuerligt i vår internkontroll mer rutin- och systemorienterade kontroller såsom till exempel avstämningar, attester och liknande kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

bottom of page