top of page
Sök
  • Skribentens bildKatarina Nyberg Finn

Vad behöver jag som företagare ha koll på i Corona krisen?

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta rätt i djungeln av information som du som företagare kan ha nytta av.


Vi hör från flera att många företagare har ett ansträngt läge just nu. Många frågor och kanske inte alltid så tydliga svar att hitta. Att inte alla svar är på plats ännu har att göra med att alla formella beslut ännu inte är fattade. Vi har samlat en del information och länkar som vi tror kan vara till nytta för er utifrån de frågor vi får. Observera att det är information vi själva inhämtat från myndigheter och som snabbt kan ändras. Ha därför koll under respektive länk för att vara på den säkra sidan då informationen snart kan vara inaktuell.Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.


Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den försäkrade. Ersättningen söks hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt. Försäkringskassan kommer inom kort med mer information om hur man söker.


I april och maj tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Förändringen innebär att den enskilde inte behöver uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön. Det slopade läkarintyget gäller alla sjukdomar och inte enbart covid-19.


Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn. Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. Du kan inte heller få ersättning för vab om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar.


Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från måndagen den 16 mars. Lönetaket är 44 000 kronor. En förutsättning för stöd är att avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tecknas av parterna. Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och lokala kollektivavtal. Har man inte ett centralt kollektivavtal så ska 70% av medarbetarna godkänna och delta i korttidspermittering. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidspermittering. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!


Vilka anställda omfattas av stödet?

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före ansökan om stöd. Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Detta inkluderar också ägare. Arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.


De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.


De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån bör överväga att rekommendera detta. Det skulle kunna ha en dämpande effekt på smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården.152 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page