HeMa_logo_rgb mobil


Vårt förhållningssätt:
Norrländsk trygghet, okonstlad och jordnära.
 

Vi arbetar tillsammans!
Vår livsfilosofi bygger på en helhetssyn. Att ha balans i livet, att kunna bo och verka från Norrlands inland och samtidigt kunna leverera en kvalitetssäkrad tjänst oavsett var våra kunder befinner sig. Vi jobbar i nära dialog, engagerar oss och är tillgänglig.

 
Vi tänker nytt!
Utveckling är en ständig fråga hos oss. Vi är uppdaterad på det senaste inom löneområdet och också på det som kan komma påverka våra kunder. 

HemaLön Mittsverige AB
Växel 0696-558 85

Besöksadress:
Centralgatan 14
844 31 HAMMARSTRAND


Postadress:
Centralgatan 14
844 31 HAMMARSTRAND